Nhu cầu
Mong muốn
Kết quả

TÌM HIỂU LỘ TRÌNH IELTS VÀ HỌC PHÍ
PHÙ HỢP VỚI BẠN

2 phút có ngay lộ trình và học phí thích hợp

Cùng IELTS Mentor thiết lập lộ trình và học phí phù hợp chỉ với 2 phút khảo sát. Đặc biệt cần thiết cho các bạn học viên muốn quy đổi điểm thi Đại học, tốt nghiệp, du học hay muốn làm việc trong môi trường quốc tế!

  • Tiếng anh hỗ trợ công việc
  • Lấy chứng chỉ quốc tế
  • Du học định cư
  • Nhu cầu khác

Chỉ cần 2 phút để xác nhận lộ trình học cá nhân hóa